MaskPro достави 400 маски на печатницата на БНБ, за да могат да продължат спокойно работа.