MaskPro достави маски за вскички служители на ОББ и нейните дъщерни фирми.