Сертификат CE 

Сертификат CE 

Сертификат SGS – При поискване

Тест в лаборатория